Toni Ahva

Valinta vahva

Ahvan arvot ja aate

Tässä ajatuksiani isänmaan rakentamiseksi!

Suomalaisuus

Suomi on paras maa meille suomalaisille. Suomessa on silti vielä paljon parannettavaa. Suomen itsenäisyys turvataan aktiivisella maanpuolustuksella. Suomen puolustuksen kivijalka on yleinen asevelvollisuus, joka on kustannustehokas tapa koota koko maamme puolustamiseen tarvittava reservi. Suomen kielen asema on turvattava.

Kansallisliberalismi

Pidän yksilönvapautta ja -vastuuta tärkeänä. Byrokratiaa ja sääntelyä tulee karsia selvästi. Kannatan esimerkiksi kielten valinnanvapautta ja vapaampaa, eurooppalaista alkoholipolitiikkaa. Laajat yksilönvapaudet edellyttävät laajaa yksilönvastuuta. Seksuaali- ja väkivaltarikosten tuomioita tulisi tiukentaa ja ehdollisten osuutta määrää vähentää.

Kristilliskonservatismi

Olen arvokonservatiivi. Kristilliset arvot ovat arvopohjani: niihin kuuluu oikeudenmukaisuus, lähimmäisenrakkaus ja vastuullisuus. Kultainen sääntö, jonka mukaan ihmisen pitää kohdella toista, kuten haluaisi itseään kohdeltavan, pätee hyvin myös politiikassa. Uskon, että länsimaiset, kristilliset arvot ja perinteet ovat puolustamisen arvoisia. Esimerkiksi Suvivirsi kuuluu kouluihin. Mannerheimin talvisodan alussa antaman päiväkäskyn päättänyt ajatus kodin, uskonnon ja isänmaan puolustamisesta pätee tähänkin päivään.

Turvallisempi helsinki

Haluan Helsingin, jossa jokaisella on turvallista liikkua. Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen asuinympäristöön riippumatta vuorokaudenajasta tai kaupunginosasta. Niin keskusta-alueella kuin lähiöissäkin tulee voida liikkua ilman turvattomuuden tunnetta. Poliisin läsnäoloa ja resursseja on lisättävä.

Malmin lentokenttä säilytettävä

Malmin lentokenttä tulee säilyttää ilmailukäytössä. Lentokenttä on tärkeä ilmailukoulutuksen, pelastustoiminnan, virkistysmahdollisuuksien ja työpaikkojen takia. Kenttää tulee kehittää ottamalla se osaksi Helsingin kansainvälistä, vetovoimaista matkailuimagoa.

Liikuntapalvelut kuntoon

Helsinkiläisten liikuntamahdollisuuksia on parannettava. Urheilulukion käyneenä tiedän, että liikuntapalveluihin panostaminen maksaa itsensä takaisin kansanterveydellisenä hyötynä. Nuorille tulee mahdollistaa liikuntaharrastuksen aloittaminen ilman mittavia kuluja. Toisin kuin valtapuolueet, kannatan keskuspuiston säilyttämistä virkistyskäytössä.

Pois pakkoruotsi

Kohti kielivapautta! Ruotsista pitää tehdä vapaaehtoinen kieli, joilloin tilalle voi valita jonkin toisen kielen, kuten vaikka venäjän, saksan, espanjan tai kiinan. Helsinki on Suomen kansainvälisin ja turistivetoisin kaupunki, joten monipuoliselle kielitaidolle on etenkin täällä käyttöä.

Järkevämpää maahanmuuttoa

Sosiaaliturvaperusteinen maahanmuutto on suuri haaste. Mikäli maahanmuutto keskittyy vain Helsingin lähiöihin, syrjäytymiskehitys on valmis. Helsingin talouskaan ei kestä sitä, että kaupunkiin muuttavien veronmaksukyky on huomattavasti pienempi kuin täältä pois muuttavien. Kerjääminen on kiellettävä, koska sen ympärillä harjoitetaan huomattavasti rikollisuutta.

Suoraa demokratiaa

Kyllä kansa tietää. Haluan lisää kansanäänestyksiä ja kannatan suoraa demokratiaa. Vanhojen puolueiden hyvävelipeli pitää puhaltaa poikki. Tahdon toimia vastavoimana vanhojen puolueiden poliittiselle suhmuroinnille. Helsinkiläisten valtaa on lisättävä ottamalla käyttöön sitovat kansanäänestykset tärkeimmissä poliittisissa päätöksissä. Pormestarin valinta on myös suoritettava suoralla kansanvaalilla, jotta pormestaria ei valittaisi hyväveliverkostojen tai lehmänkauppojen perusteella. Nuorten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi Helsinkiin tulee perustaa nuorisovaltuusto.

Sujuvaa liikennettä

Niin joukkoliikenne, pyörät kuin autotkin mahtuvat Helsinkiin. Joukkoliikenteen tulee olla edullista, ja lyhyet vuorovälit on turvattava myös iltaisin ja viikonloppuisin. Helsingin liikennejärjestelmästä tulee kehittää Euroopan paras. Aktiivipyöräilijänä haluan myös kehittää pyöräverkostoja ja parantaa työmatkaliikennettä.

Enemmän ja edullisempaa asumista

Asuntorakentamista on lisättävä. Uudet rakennukset tulee rakentaa korkeammiksi, ja etenkin pieniä asuntoja tarvitaan enemmän. Asuntorakentamisen sääntelyä on muutenkin purettava. Etenkin Östersundomiin tulee rakentaa asuntoja. Sosiaaliturvaperusteista muuttoliikettä tulee hillitä varaamalla kaupungin vuokra-asunnot ensisijaisesti henkilöille, joilla on opiskelu- tai työpaikka Helsingissä.

Ahvan esittely

Toni Ahva. Valinta vahva.

Olen 25-vuotias vaikuttamisen asiantuntija. Olen helsinkiläinen varakaupunginvaltuutettu ja Helsingin Sinisten puheenjohtaja. Olen toiminut aikaisemmin eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministerin erityisavustajana, vastaten urheilu- ja nuorisopolitiikasta sekä koulutuspolitiikasta. Työni ohella opiskelen Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa viestintää ja valtio-oppia. Minulla on laaja kokemus vaikuttamisesta valtioneuvostossa, ministeriössä, eduskunnassa, kaupunginvaltuustossa sekä kaupungin lautakunnissa ja jaostoissa. Olen ollut Suomen historian nuorin ministerin erityisavustaja. Sotilasarvoltani olen reservin kersantti. Tarjoan vahvan vaihtoehdon vanhalle politiikalle: isänmaallista, nuorekasta, järkevää ja suoraselkäistä politiikkaa. PUHUJAPYYNNÖT: Vierailen mielelläni erilaisissa tilaisuuksissa panelistina, alustajana ja puhujana. Yhteys: toni@toniahva.fi


Suomalaisella sisulla Stadin puolesta!

 • valtiotieteiden kandidaatti

  Helsingin yliopisto

 • varakaupunginvaltuutettu

  Helsingin kaupunki

 • Former Special Adviser of Minister for Sport, Culture and European Affairs

  Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • puheenjohtaja

  Helsingin Siniset

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

AHVASTA SANOTTUA

Blogi