Kadunvaltaus on väärä tapa vaikuttaa

Julkaistu Helsingin Sanomissa 29.7.2012: Tam­pe­reel­la nuo­ret val­ta­si­vat ka­dun, rik­koi­vat pul­lo­ja ja vas­tus­ti­vat po­lii­sia vä­ki­val­tai­ses­ti (HS 28. 7.). Näi­den nuor­ten toi­min­ta oli kä­sit­tä­mä­tön­tä. Ky­sei­nen osa ties­tä on tär­keä väy­lä län­teen aja­vil­le hä­ly­ty­sa­jo­neu­voil­le, jo­ten ka­dun­val­taus vaa­ran­si tur­val­li­suut­ta. Tä­män­kal­tai­nen toi­min­ta vä­hen­tää mui­den nuor­ten us­kot­ta­vuut­ta yh­teis­kun­taan vai­kut­ta­mi­ses­sa. Val­taa­jat an­ta­vat vää­rän ku­van ny­ky­ajan nuo­ris­ta. Ovat­ko yh­teis­kun­ta­rau­han rik­ko­mi­nen ja vir­ka­val­lan vä­ki­val­tai­nen vas­tus­ta­mi­nen oi­kei­ta ta­po­ja[…]

Liittovaltiokehitys ei ole meille hyväksi

Julkaistu Helsingin Sanomissa 12.7.2012: Kari Silvennoinen väitti mielipidekirjoituksessaan (HS 11.7) Euroopan Unionin liittovaltiokehityksen olevan Suomelle hyväksi. Edustan itse valtaosaa suomalaisista, jotka eivät halua liittovaltiota. Silvennoisen mukaan kehitys Euroopan Unionissa on ollut ”huikeaa”. Huikeaa ehkä siinä mielessä, että ilman Euroopan Unionia emme olisi mukana näin ”huikeissa” tukipaketeissa. Liittovaltiossa Suomen rooli maksajana vain vahvistuisi, eikä silloin enää olisi[…]