Nuoria tarvitaan kunnissa

Viime aikoina on keskusteltu paljon siitä, että maahanmuuttajia pitäisi saada kuntavaaliehdokkaiksi. On myös toinen ryhmä, johon pitäisi kiinnittää kuntavaaleissa erityistä huomiota: nuoret. Kuntaliiton mukaan tällä hetkellä Suomen kunnanvaltuutetuista alle 30-vuotiaita on vain kuusi prosenttia. Esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuustossa alle 30-vuotiaita valtuutettuja on vain yksi 85 valtuutetusta. Kunnanvaltuutettujen keski-ikä on Suomessa peräti 49 vuotta. Nuorten saaminen kunnanvaltuustoihin[…]