Opetustiloja pitää lisätä

Julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivuilla 16.3.2013: Kau­pun­ki­si­vuil­la ker­rot­tiin kou­lu­jen ti­lan­ah­tau­des­ta (HS 14. 3.). Kau­pun­gin­joh­ta­ja Jus­si Pa­ju­nen (kok) eh­dot­taa 400 mil­joo­nan eu­ron in­ves­toin­ti­kat­toa. Eh­do­tus tun­tuu ope­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta jär­jet­tö­mäl­tä, kos­ka am­mat­ti­kou­lui­hin ei ole in­ves­toi­tu riit­tä­väs­ti mo­neen vuo­teen. Myös mo­net si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta kär­si­vät kou­lut ovat yhä kor­jaa­mat­ta. Pa­ju­nen eh­dot­taa myös, et­tei toi­mi­ti­lo­jen ko­ko­nais­pin­ta-ala sai­si kas­vaa. Se­kin on var­sin han­ka­la ta­voi­te, kos­ka[…]