Opetuslautakunnan kokous 28.5.2013

Opetuslautakunnassa oli pitkä kokous: 17 äänestystä, joista 4 oli minun vastaehdotuksiani, joista kaikki olivat lisäyksiä päätösehdotuksiin. Hienoa, että kaksi niistä meni läpi. Läpi äänin 9 – 2 (kannattaja Nasima Razmyar (sdp)) : 17/OTJ ”Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia tulee kuitenkin jatkuvasti kehittää, tavoitteena saada se lähemmäs kaupungin päätöksentekojärjestelmää.” Läpi äänin 4 – 3 (4 tyhjää) (kannattaja Anniina Palm[…]

Opetusviraston täytyy noudattaa opetuslautakunnan päätöstä ja lopettaa Korhosen julkinen nöyryytys

Opetusviraston johtaja Rauno Jarnila on esittänyt julkisuudessa, että opettaja Antti Korhonen ei enää soveltuisi opettajaksi ja hänen paluunsa töihin olisi epätodennäköistä (Helsingin Sanomat 9.5.2013). Jarnilan lausunnot eivät ole hyväksyttäviä. Olemme erittäin huolestuneita siitä, että opetusvirasto ei kunnioita demokraattisesti valitun lautakunnan päätöstä. Lautakunta määräsi, että opettaja palaa työhönsä heti ja hänelle maksetaan palkanmenetys. Tätä päätöstä virkamiesten[…]

Meille EU on ylhäältä pakkosyötetty järjestelmä

Julkaistu 12.5.2013 Helsingin Sanomien Mielipide-palstalla: Nuor­ten EU:n tu­le­vai­suut­ta vi­sioi­neen ryh­män pu­heen­joh­ta­jat Mil­la Ovas­ka, Ro­bert Tor­ve­lai­nen ja Mat­ti Nie­mi ha­lua­vat vaih­to­eh­to­ja ja roh­keaa kes­kus­te­lua Eu­roo­pan unio­nis­ta (HS Mie­li­pi­de 9. 5.). He kui­ten­kin jat­ka­vat EU:n yl­tiö­po­si­tii­vis­ta ylis­tä­mis­tä. Li­säk­si pu­heen­joh­ta­jat tun­tu­vat ha­lua­van an­taa po­liit­ti­sis­ta taus­tois­taan ja si­dos­ryh­mis­tään joh­tuen ku­van, et­tä me nuo­ret oli­sim­me EU:ta ihan­noi­vaa su­ku­pol­vea. Olem­me su­ku­pol­vea, jo­ka[…]

Opetuslautakunnan päätöksestä liittyen Alppilan tapaukseen

Helsingin opetuslautakunta on tänään päättänyt hyväksyä opettaja Antti Korhosen oikaisuvaatimuksen ja peruuttaa opettajan työsuhteen purkamisen. Opetuslautakunta päätyi kompromissiin, jossa työsuhteen purkaminen korvataan kirjallisella varoituksella. Tärkeintä oli, että työsuhteen purkaminen peruutetaan. Meidän opetuslautakunnan perussuomalaisten mielestä potkut olivat oikeusmurha. Tämän kantamme teimme opetuslautakunnan kokouksissa selväksi muille. Luettuani kaikki opetusviraston esitykset ja dokumentit, käsitykseni vain vahvistui. Huomioon ottaen[…]