Opetuslautakunnan perussuomalaiset vastustavat ja boikotoivat lautakunnan ulkomaanmatkaa

Helsingin Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 27.8 lähteä ulkomaanmatkalle Saksaan ensi tammikuussa. Perussuomalaisten Marja Nyman teki hylkäysehdotuksen matkaa koskien. Hylkäysehdotus kuitenkin kaatui äänin 3-8. Matkasta luopumista kannattivat myös opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Wille Rydman (kok) ja jäsen Anniina Palm (kok). Matkan puolesta äänesti kolme vihreää, kaksi demaria ja yksi jäsen vasemmistosta, RKP:stä ja kokoomuksesta. Matkan kustannusarvioksi on laskettu peräti[…]

Monikielisyys on rikkaus

Julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 15.8.2013: Vii­me päi­vien kes­kus­te­lu on pyö­ri­nyt pai­koil­laan, kun ruot­sin pa­kol­li­suut­ta on puo­lus­tet­tu ruot­sin kie­len ihan­noin­nil­la ja tun­teel­li­sil­la lau­sah­duk­sil­la, ku­ten ”kak­si­kie­li­syys on rik­kaus”. Kie­li­va­pau­den ta­kaa­va kan­sa­lais­aloi­te pyr­kii ke­hit­tä­mään nuor­ten kie­li­tai­toa ja luo­maan en­tis­tä pa­rem­mat edel­ly­tyk­set ruot­sin­kie­lis­ten ja mui­den kie­li­vä­hem­mis­tö­jen pal­ve­luil­le, mat­kai­luun se­kä kan­sain­vä­li­sel­le kau­pal­le. Kan­sa­lais­aloit­tees­sa vaa­di­taan, et­tä jo­kai­nen sai­si it­se va­li­ta toi­sen[…]

Perussuomalaiset Nuoret haluaa Suomeen koulutussopimuksen

Perussuomalaiset Nuoret esittää ratkaisuksi nuorisotyöttömyyteen koulutussopimusta. Koulutussopimuksella tarkoitetaan koulutusmallia, jossa nuori saa opetusta pääasiassa työpaikallaan ja on kirjoilla ammatillisessa oppilaitoksessa. Nuori saa sekä opintotukea valtiolta että kannustinrahaa yritykseltä. – Perusajatukseltaan koulutussopimus muistuttaa oppisopimusmallia, mutta siinä on lukemattomia etuja vanhaan järjestelmään verrattuna. Näihin kuuluvat muun muassa byrokratian ja yrittäjän riskin väheneminen, kertoo Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen Samuli[…]