Helsingin koulujen eriytyminen on pysäytettävä

Julkaistu Tanotorvi-lehdessä 1/2014: Helsingin koulujen eriytyminen on viime vuosien aikana edennyt pitkälle. Tätä kuvaa esimerkiksi se, että muutamissa Helsingin peruskouluissa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on jo yli 60 prosenttia. Muutamissa kouluissa samanaikaisesti on kuitenkin maahanmuuttajataustaisia oppilaita vain muutama prosentti. Helsingissä on siis havaittavissa ilmiö, jossa maahanmuuttajataustaiset oppilaat kerääntyvät tiettyihin kouluihin. Näistä kouluista kantaväestö haluaa lapsensa pois.[…]