Poliittiset tuet uuteen harkintaan

Julkaistu Helsingin Sanomissa sunnuntaina 16.11: HS ker­toi Hel­sin­gin pe­rus­suo­ma­lai­sen val­tuus­to­ryh­män aloit­tees­ta (Kau­pun­ki 11. 11.), jon­ka ta­voit­tee­na on luo­pua nuo­ri­so­lau­ta­kun­nan tuis­ta po­liit­ti­sil­le nuo­ri­so­jär­jes­töil­le. Aloi­te pu­reu­tuu ai­heel­li­seen epä­koh­taan. Nuo­ri­so­lau­ta­kun­nan jä­se­nis­tä suu­ri osa toi­mii par­hail­laan tai on ai­kai­sem­min toi­mi­nut tu­kea saa­vis­sa po­liit­ti­sis­sa nuo­ri­so­jär­jes­töis­sä, jo­ten käy­tän­nös­sä po­lii­ti­kot ja­ka­vat ra­haa toi­sil­leen. Täl­lai­nen tuen­ja­ko­jär­jes­tel­mä on hy­vän hal­lin­to­ta­van nä­kö­kul­mas­ta ky­see­na­lai­nen. Ai­ka­na, jol­loin kai­kes­ta jou­du­taan[…]

Kiitos seurakuntavaalien äänestäjille!

Olin ensikertalaisena mukana seurakuntavaaleissa Haagan seurakunnassa. Vaalitulos oli seuraava: sain Haagan seurakuntaneuvostoon 24 ääntä ja Helsingin kirkkovaltuustoon 49 ääntä. En tullut valituksi, joten luonnollisesti täytyy olla pettynyt, kun asetettua tavoitetta ei saavutettu. Kuitenkin, olen varusmiespalveluksen lomassa suoritettuun kampanjaani tyytyväinen. Se pohjautui pitkälti sosiaaliseen mediaan ja nettiin ja vetosi nuorekkuuteen sekä uudistamiseen. Halusin tarjota vaaleissa nuoren[…]