Nuivaa maahanmuuttopolitiikkaa Helsinkiin

Muuttoliike aiheuttaa haasteita Helsingin talouteen: Helsinkiin muuttavien ihmisten tulot ovat keskimäärin selvästi pienemmät kuin Helsingistä pois muuttavien. Pitkällä aikavälillä tämä vähentää verokertymää ja aiheuttaa leikkauspaineita peruspalveluihin.

Vaikka turvapaikanhakijamäärät ovat valtakunnan tasolla vähentyneet selvästi syksystä 2015 ja myönteisen turvapaikkapäätöksen saa hakijoista enää vain harva, turvapaikan saaneiden integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan aiheuttaa lähes kaikissa Suomen kunnissa suuria haasteita.

Maahanmuutto on erityisen suuri kysymys Helsingissä, sillä myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneista tutkitusti suurin osa tulee pääkaupunkiseudulle. Syynä tähän on yksinkertaisesti se, että pääkaupunkiseudulla on jo valmiiksi isoja maahanmuuttajayhteisöjä.

Muuttoliikkeen hallitsemiseksi tarvitaan useita toimenpiteitä, joilla pyritään hillitsemään sosiaalisia ongelmia sekä taloudelle ja turvallisuudelle haitallisen maahanmuuton määrää. Seuraavaksi esittelen muutamia keinoja.

Lähiöiden turvallisuus etusijalle

Helsingin lähiöiden kehitys on huolestuttavaa. Seksuaali- ja väkivaltarikosten määrä on ollut viime vuosina kasvussa, ja maahanmuuttajataustaisten tekijöiden osuus on kyseisissä rikoksissa huomattava. Tästä johtuen etenkin nuorten naisten turvallisuudentunne on heikentynyt.

Etenkin Itä-Helsingin lähiöihin suuntautuu voimakas sosiaaliturvan varassa elävien maahanmuuttajien muuttoliike. Tämä on johtanut siihen, että sosioekonomisesti paremmassa asemassa oleva suomenkielinen väestö pakenee kalliimmille asuinalueille, mikä vielä entisestään lisää huono-osaisuuden kasaantumista tiettyihin kaupunginosiin.

Ruotsin lähiöissä levottomuudet ovat menneet jo niin pitkälle, että moniin lähiöihin eivät viranomaiset voi mennä vierailemaan ilman poliisisaattuetta. Tällaiset lähiöt toimivat pesäkkeinä radikalisoitumiselle, ja tällainen kehitys on Helsingissä ehdottomasti estettävä.

Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen asuinympäristöön riippumatta vuorokaudenajasta tai kaupunginosasta. Siksi poliisin valvontaa ja läsnäoloa tulee lisätä huomattavasti Helsingin lähiöissä.

Maahanmuuton hillintää asuntopolitiikalla

Helsingissä on asuntopula. Puutetta on etenkin opiskelija-asunnoista sekä pienistä yksiöistä ja kaksioista. Asuntojen vähäisyydestä johtuen asuntojen hinnat ovat karanneet käsistä, ja monilla helsinkiläisillä suurin osa tuloista menee asumismenojen kattamiseen. Maahanmuutto pahentaa tilannetta entisestään.

Helsingin tulee varata jatkossa kaupungin vuokra-asunnot ensisijaisesti henkilöille, joilla on opiskelu- tai työpaikka Helsingissä. Lisäksi tulee suosia henkilöitä, jotka ovat asuneet Helsingissä pitkään. Lähtökohtaisesti oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien tulee siis ensin työllistyä tai hankkia opiskelupaikka, jotta heillä olisi mahdollisuus saada kaupungin vuokra-asunto Helsingistä.

Ei laittomasti maassa oleskelevien terveyspalveluille

Laittomasti maassa oleskelevat ovat yleensä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita tai muuten saapuneet maahan ilman laillisia matkustusasiakirjoja. He muodostavat turvallisuusuhan, koska heitä ei ole kirjattu mihinkään eikä heidän oleskelunsa maassa ole viranomaisten tiedossa. Heillä ei ole mahdollisuutta työntekoon, joten monet heistä rahoittavat toimintaansa rikollisuudella.

Laittomasti maassa olevien poistamiseksi maasta poliisin ulkomaalaisvalvontaa on tehostettava. Lisäksi viranomaisille ja vastaanottokeskuksien työntekijöille on annettava raportointivelvollisuus poliisille, mikäli he havaitsevat ilman laillisia edellytyksiä maassa oleskelevan.

Helsinki tarjoaa tällä hetkellä laittomasti maassa oleville kiireettömiä terveyspalveluja. Siihen ei ole mitään lainsäädännöllistä velvoitetta, eivätkä useimmat kunnat niin tee. Tämä lisää entisestään Helsingin vetovoimaa laittomasti maassa olevien parissa. Siksi Helsingin tulee luopua kiireettömien terveyspalvelujen tarjoamisesta laittomasti maassa oleville ja keskittyä kaupunkilaisten peruspalveluiden parantamiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *