Siviilipalvelus lakkautettava

Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä. Näin sanoo Suomen perustuslaki, joka asettaa maanpuolustusvelvollisuuden.

Siviilipalvelus toimii vaihtoehtona niille nuorille, jotka eivät halua vakaumuksellisista syistä suorittaa palvelusta Puolustusvoimissa. On kuitenkin syytä huomioida, että suuri osa siviilipalveluksen suorittajista ei ole tehnyt valintaa pelkästään vakaumuksellista syistä, vaan monilla on tutkitusti käytännöllisiä syitä taustalla.

Siviilipalveluksen suorittaa vuosittain noin 2500 asevelvollisista. Tämä vastaa noin seitsemää prosenttia ikäluokasta. Yli puolet siviilipalveluksen suorittaneista on alun perin aloittanut asepalveluksen ja siirtynyt sitten siviilipalvelukseen.

Nykymuotoisen siviilipalveluksen suurin ongelma on, että sen hyödyllisyys kriisiaikana on hyvin vähäinen. Se ei tue sotilaallista maanpuolustusta. Se ei juurikaan tue muuta kriisinaikaista toimintaa.

Siksi siviilipalvelus pitäisi nykymuodossaan lakkauttaa. Sen tilalle täytyy saada kokonaisturvallisuutta palveleva koulutus: kansalaispalvelus, joka vastaisi palvelusajaltaan vähintään siviilipalveluksen nykyistä kestoa. Kansalaispalveluksen pitäisi vastata kriisiajan tarpeisiin: sen sisällön pitäisi olla mm. huoltovarmuutta, väestönsuojelua, terveydenhuoltoa tai ruuanjakelua palvelevaa toimintaa.

Ja ennen kaikkea nykymuotoisen siviilipalveluksen tilalle on saattava suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta vahvistavaa toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulevaisuuden kansalaispalveluksen suorittamispaikkoja olisi vain turvallisuusviranomaistoiminnoissa. Näin resurssit saadaan mahdollisimman optimaaliseen käyttöön. Tämän lisäksi tulisi mahdollistaa siirtyminen asepalvelukseen kesken palveluksen.

Siviilipalvelus on laitettava täysremonttiin paitsi yhteiskunnan turvallisuuden lisäämiseksi, myös yksilöiden näkökulmasta. On yhteisöllisyyttä lisäävää, että jokainen voi osallistua isänmaan turvallisuuden puolustamiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *