Valtuustoaloitteet 2017-2021

Tässä muutamia valtuustoaloitteita, joita olen valmistellut valtuustokaudella 2017-2021: Sinisten ryhmäaloite lasten ja nuorten turvallisuuden takaamiseksi Sininen valtuustoryhmä esittää toimenpiteitä koulukiusaamisen, perheväkivallan ja nuoriin kohdistuvan ahdistelun estämiseksi. Lasten ja nuorten arjessa turvattomuus voi näkyä sekä koulussa, vapaa-ajalla, harrastusten parissa että valitettavasti myös kotona. Koulukiusaaminen, seksuaalinen ahdistelu ja kotona tapahtuva väkivalta on saatava loppumaan. Koulukiusaamisen kitkemiseksi tärkeää[…]

Koulujen kesälomia tulee siirtää eteenpäin

Koululaiset aloittavat syyslukukauden Suomessa tavanomaisesti keskellä elokuuta. Kouluihin paluu tapahtuu siis elokuun helteillä, tavallisina kesinä keskellä parasta turistikautta. Koulujen kesälomia tulisi siir­tää eteenpäin siten, että koulut alkaisivat vasta syyskuun alussa. Kesälomien siirtäminen kahdella viikolla edistäisi työllisyyttä ja lisäisi matkailutuloja työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2018 julkaistun selvityksen mukaan. Selvityksessä arvioitiin, että kahden viikon myöhentäminen kasvattaisi matkailutuloja yli 200[…]

Kunnat voivat elvyttää kotimaisuusastetta nostamalla

EU:n elvytyspaketista on ollut julkisuudessa perustellusti paljon keskustelua. Sen lisäksi on syytä muistaa, että myös kotimaisilla ja paikallistason toimenpiteillä on paljon merkitystä. Merkittävä rooli koronakriisistä toipumisessa on kunnilla. Siksi kuntien ja kuntapoliitikkojen olisi nyt tärkeä osoittaa yrittäjämyönteisyyttä. Koronakriisin jälkiseuraamukset osuvat rajusti esimerkiksi pienyrittäjiin, joiden taloudellinen tilanne ei aiemminkaan ole ollut helppo. Kunnilta tarvittaisiin päätöksiä lisätä[…]

Aloite pienyrittäjyyden puolesta

Koronakriisi ja sen jälkiseuraamukset osuvat rajusti erityisesti pienyrittäjiin, joiden taloudellinen tilanne ei aiemminkaan ole ollut helppo. Jätimme eilen Jussi Niinistön ja Sampo Terhon kanssa Helsingin kaupunginvaltuustossa ryhmäaloitteen, jossa esitämme kotimaisuusasteen nostamista ja toimenpiteitä pienyrittäjyyden edistämiseksi: Helsingin on osoitettava yrittäjämyönteisyytensä juhlapuheiden lisäksi myös teoissa ja nostettava kotimaisuusastetta kaupungin hankinnoissa. Suomalaisten yritysten ja pienyrittäjien tukeminen on isänmaallinen[…]

Myllypuron metroaseman nimeksi Metropolia

Pääkaupunkiseudun metroasemista Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto on nimetty korkeakoulujen mukaan, mikä helpottaa kansainvälisten vieraiden, turistien ja opiskelijoiden navigointia. Metroasemien nimistä löytyy siis jo kaksi yliopistoa, mutta ei yhtään ammattikorkeakoulua. Myllypuron metroaseman nimi tulisi vaihtaa Metropoliaksi. Tämä vahvistaisi ammattikorkeakoulutuksen näkyvyyttä ja arvostusta. Tämä on perusteltua myös siksi, että Metropolia on Suomen suurin ammattikorkeakoulu, jossa opiskelee yli[…]

Helsinki on nuorisovaikuttamisen takapajula

Helsingin nuorisoneuvoston tarkoituksena on edustaa nuoria Helsingin päätöksenteossa. Nuorisoneuvostoon kuuluu kaksikymmentä 13-17 –vuotiasta helsinkiläisnuorta. Verrattuna moniin muihin Suomen kuntiin Helsingin nuorisoneuvoston asema on kuitenkin todella heikko. On absurdia, että tällä hetkellä nuorten edustajalla ei ole esimerkiksi hallintosääntöön kirjattua oikeutta olla läsnä edes Helsingin nuorisojaoston kokouksissa. Siis nuorten asioista päättävä toimielin ei salli nuorten edustajan läsnäoloa. Nykyinen[…]