Poliittisten nuorisojärjestöjen tuet etsivään nuorisotyöhön

Viimeistelin eilen Helsingin valtuustossa valtuustoaloitetta poliittisten nuorisojärjestöjen tukien lakkauttamisesta. Esitän aloitteessa, että Helsinki luopuu puolueiden nuorisojärjestöjen toiminta- ja palkkausavustuksista ja käyttää tästä toimenpiteestä säästyvät rahat nuorten syrjäytymistä ehkäisevän etsivän nuorisotyön edistämiseen. Toistaiseksi aloite on saanut tukea vain yksittäisiltä valtuutetuilta, mutta Sinisten koko valtuustoryhmä on allekirjoittanut aloitteen. Helsingin poliittiset nuorisojärjestöt saavat siis vuosittain avustuksia Helsingin kaupungilta.[…]

Maanpuolustuskurssi toiselle asteelle

Isänmaan puolustaminen on turvallisen ja hyvinvoivan yhteiskunnan tae. Maanpuolustus tarvitsee lisäresursseja, joita on hyvin kuluneella hallituskaudella jo myönnettykin, mutta sen lisäksi tarvitaan tietoa maan puolustamisesta. Kutsunnat ovat monelle nuorelle vasta ensimmäinen hetki, jolloin maanpuolustusta tulee varsinaisesti ajateltua. Tällä hetkellä toisen asteen opinnoissa ei juuri käsitellä maanpuolustusta ja sen järjestämistä Suomessa. Tämä on korjattava. Lukioihin on[…]

Tapaus Korso

Olin tänään reilun metrin päässä siitä, kun eräs Odinin ”soturien” tunnuksia kantava mies alkoi riehua Korson markkinoilla. Vaikka tapaus oli sinänsä harvinainen, samaa retoriikkaa, vihaa ja öyhötystä kuin kyseisellä miehellä näkee jatkuvasti paitsi netissä myös joskus vaalitapahtumissa. Se pesiytyy selvästi tiettyjen ryhmien ympärille. On absurdia, että ne jotka yleensä eniten korostavat sananvapautta ja syyttävät ”valtamediaa”[…]

Siviilipalvelus lakkautettava

Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä. Näin sanoo Suomen perustuslaki, joka asettaa maanpuolustusvelvollisuuden. Siviilipalvelus toimii vaihtoehtona niille nuorille, jotka eivät halua vakaumuksellisista syistä suorittaa palvelusta Puolustusvoimissa. On kuitenkin syytä huomioida, että suuri osa siviilipalveluksen suorittajista ei ole tehnyt valintaa pelkästään vakaumuksellista syistä, vaan monilla on tutkitusti käytännöllisiä syitä taustalla. Siviilipalveluksen[…]

Perheiden Helsinki-lisä palautettava

Helsingin kaupunginvaltuusto on poistanut Helsinki-lisän, jonka tarkoitus on tukea yli 2-vuotiaiden lasten kotihoitoa. Kyse on siis kuntalisästä kotihoidon tukeen, joka on auttanut perheitä, joissa on pieniä lapsia kotona hoidettavana. Lapsiperheköyhyyteen on puututtava monin eri toimenpitein. Yksi näistä on juurikin kotihoidon tuki, joka on tullut tarpeeseen etenkin monilapsisilla perheillä. Helsinki-lisän leikkauksella tavoitellaan muutamaan miljoonan euron säästöjä,[…]

Uhkaamalla ei voi vaientaa

On mielestäni tärkeää, että monet nuoret lähtevät mukaan politiikkaan, jotta sillä turvataan tulevaisuuden päätöksenteko ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Olenkin paljon puhunut nuorille yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta esimerkiksi kouluissa ja järjestötoiminnassa ja yrittänyt innostaa mukaan puoluekannasta riippumatta. Mutta olen kyllä kokenut nuorisopoliitikkona myös sen politiikan kääntöpuolen. On olemassa outoja ihmisiä, jotka lähettävät herjaavia viestejä tai jopa soittavat[…]

Rikoslaki remonttiin

Vaalien alla nostetaan esille teemoja talouspolitiikasta ilmastonmuutokseen ja eläkkeistä koulutukseen. Huolestuttavaa on, että toistaiseksi sivussa keskusteluista on ollut valtion tärkein tehtävä: kansalaistensa turvallisuuden takaaminen. Ja kuitenkin luemme aivan liian usein otsikoita rikoksista, joita ei kyetty estämään – sekä tuomioista, jotka eivät vastaa käsitystämme kohtuudesta. Minusta myös oikeuspolitiikka on nostettava tulevien vaalien teemaksi. Suomi tarvitsee rikoslakiuudistuksen,[…]

Vähemmän ja parempaa ylioppilaskuntaa

Olen aiemmin ottanut kantaa ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luopumisen puolesta. Jäsenyysmuodon lisäksi ylioppilaskuntien toiminnassa on paljon muutakin korjattavaa. Tässä ensimmäiset viisi:   Jäsenmaksu alas ja menot kuriin. Jäsenmaksua pitäisi lähteä laskemaan reilusta satasesta kohti nollaa. Opiskelijaterveydenhuolto voitaisiin eriyttää jäsenmaksusta, eikä olisi enää välttämätöntä tarvetta jäsenmaksulle. Ylioppilaskunnat ovat kohtalaisen vauraita instituutioita, joten niiden ei pitäisi kerätä pääasiassa opintotuen[…]

Suomi on puolustamisen arvoinen kieli

Fennomaanien työlle on edelleen tarvetta. Jo kansallisfilosofimme J.V. Snellman korosti, että koko kansakunnan ajattelu on sisäänrakennettuna sen yhteiseen kieleen. Suomen rakentaminen sivistyskieleksi, johon Snellman merkittävästi vaikutti, on nyt vakavasti uhattuna. Korkeakouluissa ja tutkimuksessa suomen kielen asema on erityisen haastava, kuten hiljattain Suomen kielen lautakunta varoitti. Suomen kieli heikkenee siis juuri siellä, jossa suomalaisen sivistyksen pitäisi[…]

Miksi ruotsinkielinen pääsee suomenkielistä helpommin yliopistoon?

nassa, jossa säännöllisin aikavälein huolestutaan ruotsin kielen asemasta. Ruotsin kielellä on kuitenkin ylikorostetun suojeltu asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen sijaan olisi syytä vakavasti keskustella, miksi suomen kielellä on niin heikko asema Suomessa. Yksi karu esimerkki siitä on, että yliopiston ovet aukeavat helpommin ruotsinkielisille. Suomenkieliseltä nuorelta edellytetään yliopistoon hakiessa enemmän pisteitä kuin ruotsinkieliseltä nuorelta. Tämän lisäksi ruotsinkielisten[…]